Privacyverklaring

De onderstaande privacyverklaring geldt voor www.voedingconditie.nlMet het onderstaande privacy- en cookiebeleid wil Voedingconditie inzicht geven hoe zij met jouw gegevens omgaat en hoe zij deze zal gebruiken. Mocht je naar aanleiding van dit privacy- en cookiebeleid nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Geldig van en laatst geüpdatet op 2 december 2020.

DEFINITIES 

In dit privacy- en cookiebeleid worden de volgende begrippen of definities gebruikt: 

a) Privacy- en cookiebeleid: de op deze pagina beschreven onderwerpen, thema’s en voorwaarden van de handelswijze van Voedingconditie op haar website. 
b) Dienstverlening: de diensten die Voedingconditie aan jou aanbiedt. Denk aan de consulten. 
c) Persoonsgegevens: elke vorm van informatie waarmee Voedingconditie jou direct of indirect kan herleiden of onderscheiden. Bijvoorbeeld een naam, e-mailadres of een IP-adres. 
d) Verwerking (Verwerken, Verwerkt): al het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Voedingconditie verwerkt bijvoorbeeld persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van het aanmeld-/contactformulier die op de homepagina en op contactpagina kan worden geraadpleegd. 
e) Apparaten: de verschillende apparaten, zoals PCs, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de dienstverlening. 
f) Content: tekst, informatie en audiovisueel materiaal die Voedingconditie als onderdeel van de dienstverlening beschikbaar stelt. 

Verwerking persoonsgegevens

– Voorletters 
– Achternaam 
– Postcode 
– Huisnummer 
– E-mailadres 
– Telefoonnummer 
– Geslacht 
– Geboortedatum  

Welke persoonsgegevens verwerkt Voedingconditie van jou bij het contactformulier? 

– Naam 
– E-mailadres 
– Telefoonnummer

Het is niet vanzelfsprekend dat Voedingconditie alle hierboven genoemde gegevens van jou gebruikt. Dit hangt af van doeleinden zoals die verder in het onderstaande privacy- en cookiebeleid worden beschreven.  

Voor welke doelen verwerkt Voedingconditie jouw persoonsgegevens? 

Voedingconditie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 1. Voor het inplannen van afspraken en opbouwen van een gegevensdossier: Voedingconditie kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens, zoals aantekeningen tijdens consulten, voedingsanalyses en metingen gebruik om het dossier op te bouwen, te allen tijde ten behoeve van het opstellen van het behandelplan.  

2. Om de dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren: Voedingconditie gebruikt jouw gegevens om in algemene zin te analyseren hoe de dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de dienstverlening en het aanbod van content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen apparaten of browsers je de content opvraagt. 

 

Op basis van welke grondslag verwerkt Voedingconditie jouw persoonsgegevens? 

Voedingconditie verwerkt jouw persoonsgegevens hoofdzakelijk omdat dit noodzakelijk is om haar dienstverlening te kunnen leveren. Bijvoorbeeld omdat Voedingconditie jou hiermee kan inplannen voor consulten/diensten of op welke manier dan ook de toegang te kunnen verlenen. Ook kan het zijn dat Voedingconditie jouw persoonsgegevens verwerkt, omdat dit moet op basis van wet- en regelgeving (denk aan declareren aan zorgverzekeraar). Voedingconditie kan ook persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Voedingconditie vraagt bijvoorbeeld jouw toestemming voordat ze tracking cookies plaatsen en uitlezen of voordat ze je (elektronische) commerciële boodschappen toesturen. 

Voeg je header hier toe